Welcome to Phuong Nam
Core competencies of our company is based on professionalism, dedication, quality of service audit, accounting, tax consulting, management and our contribution to the business community.

  • banner1.png
  • banner2.png
  • banner3.png
  • banner5.png

Inseminate

Gieo những hạt giống tốt

Tuyển được nhân tài và giữ chân được họ luôn là thách thức khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà quản trị phải thể hiện chiến lược chiêu mộ người tài của mình.

Partners

  • inpact.jpg
  • lataco.jpg
  • nhasach.jpg
  • vaopa.jpg